Klantenservice (08:30 tot 17:00)

Power Internet update Covid19 - Corona

Laatste wijziging: 18-03-2020 10:30
Covid19 corona Power Internet Update

Aanvraag werktijdverkorting
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De werktijdverkortingsregeling is stopgezet. De nieuwe regeling heet ‘noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)’. De rijksoverheid heeft de nieuwe regeling toegelicht. 

Aanvraag Bijzonder Uitstel

Wilt u uitstel van betaling van belasting aanvragen dient u hiervan een verklaring van een derde deskundige hebben. U kunt de volgende conceptbrief gebruiken om in te dienen naar uw boekhouder. 

Wij zijn niet de eerste die u informeren over Covid-19 – Corona, en zeker ook niet de laatste. Maar gezien de ontwikkelingen willen wij u graag ondersteunen waar dit kan. Als ondernemer naar ondernemer. 

Misschien wordt uw bedrijf platgebeld omtrent uw openingstijden, of bent u gewoon goed bereikbaar en nog aan het werk? Het is verstandig dit te communiceren met uw klanten! 

Kunnen wij u helpen met het plaatsen van uw aangepaste openingstijden op uw website, bedrijfsvermelding of landingspagina?

Wilt u laten weten aan nieuwe en bestaande klanten dat u nog aan het werk bent en hiervoor een (tijdelijke) Google Ads campagne starten? 

Wilt u een nieuwsbrief versturen naar uw bestaande klanten, om ze op de hoogte te brengen van wijzigingen binnen uw bedrijf?  

Neem direct contact met ons op via telefoonnummer +31(0)72-8200 200. Wij zitten klaar om wijzigingen direct door te voeren! 

Wij zijn ook de komende tijd gewoon bereikbaar, zonder hierbij de veiligheid van ons personeel uit het oog te verliezen. Onze buitendienst afspraken zijn natuurlijk opgeschort tot hier geen risico’s meer aan verbonden zijn.  Wij zijn telefonisch gewoon bereikbaar op de tijden die u gewend bent van ons. 
 
Momenteel zijn wij een speciale pagina op onze website aan het inrichten waar u terecht kunt met betrekking tot vragen over bijvoorbeeld werktijdverkorting of uitstel van betaling van belasting voor ondernemers en ZZP’ers.

Werktijd Verkorting Aanvragen
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? 

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder).  

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel? 

 • De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. 
 • Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.  
 • Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling. 

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen? 

Nee, dat is niet meer mogelijk.   

Tot hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is? 

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.  

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder? 

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.  

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in? 

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW). 
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. 
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. 
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. 

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten? 

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies. 
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld). 
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt: 

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; 
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; 
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever. 

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. 

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.  

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. 

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. 

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud? 

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming. 

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling? 

U dient de aanvraag in bij UWV. 

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract? 

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.  

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona? 

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus COVID-19 dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.  

Vragen en antwoorden over de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor werknemers 

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val? 

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.  

Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val? 

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW. 

Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming? 

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen. 

Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken? 

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever.  

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Hoe vraagt u uitstel aan?

U kunt voor  alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. 

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt.

U leest verderop welke overige voorwaarden hier voor gelden. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de vennootschapsbelasting doet u dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Overige voorwaarden aanvraag uitstel van betaling

Bij de brief waarin u uitstel van betaling aanvraagt, vragen wij u om een verklaring van een derde deskundige.

Uit die verklaring blijkt dat:

 • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
 • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
 • Uw onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld:

 • Een externe consultant.
 • Een externe financier.
 • Een brancheorganisatie.
 • Uw eigen accountant of financieel adviseur.

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering en de verklaring van de deskundige naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen


Deze informatie is mede mogelijk gemaakt door: De Hooge Waerder Accountants
 
Logo Power Internet B.V.
Power Internet helpt u als ondernemer met ambitie bij het vergroten van uw (online) vindbaarheid en zichtbaarheid.

Onze diensten

Vindbaarheid
Website & webshop
Google for Jobs
Huisstijl
Online adverteren
Social media
Bedrijfsvideo
Content
Data & analyse

Klantenservice

Maandag t/m vrijdag

van 08:30 tot 17:00 uur

Telefoonnummer

Google Partner logo
Klantenservice (08:30 tot 17:00)